Befolkningspolitik

Befolkningspolitik

Den vestlige verden fører i dag en veritabel udryddelseskrig mod den 3. verdens befolkninger. Det sker via diverse FN-organer, især UNFPA (FN’s befolkningsfond) samt diverse private – hovedsageligt amerikanske – organisationer, som iværksætter sterilisations- og abortkampagner i den 3. verden. Det sker med henvisning til den såkaldte befolkningseksplosion, som imidlertid for længst har vist sig at være en myte.

Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp

En værdig død kan aldrig betyde, at man lader sig aflive som et dyr.

20160808173549