Frans-1

 

Efter pave Frans’ indsættelse som den katolske kirkes overhoved har der i internationale medier været spekuleret i en mulig kursændring i kirkens holdning til abort. Disse spekulationer er blandt andet opstået på baggrund af referater af pavens udtalelser i forskellige interviews, som – citeret uden for den kontekst, hvor de hørte hjemme – kunne give anledning til misforståelser. Visse organisationer, der er en del af abortindustrien, så som Planned Parenthood (i Danmark: Sex og Samfund) har ikke været sene til at spekulere i denne situation og budt “foråret” i den katolske kirke velkommen.

At der udelukkende er tale om spekulationer, behøver ingen imidlertid længere at være i tvivl om efter offentliggørelsen af en såkaldt apostolisk erklæring Evangelii Gaudium (Evangeliets glæde), hvor pave Frans uden forbehold bekræfter sine forgængeres udtalelser om samme spørgsmål. I det 85 sider lange dokument, hvor paven behandler en lang række aktuelle emner, slår han fast, at kirkens standpunkt i abortspørgsmålet udspringer af dens budskab om den menneskelige persons værdighed og derfor ikke kan ændres. “Jeg vil,” siger han, “være fuldstændig ærlig, hvad dette angår. Det er ikke noget, der kan komme ind under påståede reformer eller “moderniseringer”. Det er ikke “progressivt” at forsøge at løse problemer ved at udslette liv.”

Samtidig understreger paven, at kristne bør have medfølelse med og aktivt støtte de kvinder, som står i en vanskelig situation – især, når der er tale om kvinder, som har været udsat for voldtægt, eller som på grund af ekstrem fattigdom føler sig fristet til at vælge abort som en hurtig løsning på deres problemer.