Befolkningspolitik

Befolkningspolitik

Den vestlige verden fører i dag en veritabel udryddelseskrig mod den 3. verdens befolkninger. Det sker via diverse FN-organer, især UNFPA (FN’s befolkningsfond) samt diverse private – hovedsageligt amerikanske – organisationer, som iværksætter sterilisations- og abortkampagner i den 3. verden. Det sker med henvisning til den såkaldte befolkningseksplosion, som imidlertid for længst har vist sig at være en myte.