Sådan arbejder vi

RFM holder liv i debatten

RFM forsøger hele tiden at holde liv i debatten ved f.eks. at udsende informations- og undervisningsmaterialer. I det omfang det er muligt, blander vi os i den offentlige debat. Vi udsender endvidere tre gange årligt RFM nyt til alle tilsluttede samt mange andre interesserede.

Vi tager også ud på skoler, i foreninger og i menigheder og holder foredrag om aktuelle emner inden for den etiske debat.

RFM rådgiver

RFM har oprettet en telefonrådgivning (55 76 76 52) for gravide kvinder og for kvinder, der har psykiske problemer efter en abort.