Sådan er vi organiseret:
RFM er en uafhængig dansk organisation. Vi er ikke tilknyttet noget politisk parti eller noget kirkesamfund.
RFM ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.
Formand: Ingegerd Riis.

Det arbejder vi for:
I § 3 i RFM’s vedtægter står der bl.a.: RFM’s formål er at arbejde for en holdningsændring, der sigter mod genoprettelsen af den ubetingede respekt for menneskelivets ukrænkelighed fra undfangelsen til en naturlig død…
Det betyder, at RFM beskæftiger sig med alle områder, hvor respekten for menneskelivet undergraves, f.eks: