Indhold

 1. Indledning
 2. Dataansvarlig
 3. Dataansvar
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Rettigheder
 6. Revidering af privatlivspolitikken
 1. Indledning                                                                                                                                                                                
 2. Den fremadrettede datalovgivning fordrer, at RFM efter 25. maj 2018 vil overholde den af EU vedtagne persondataforordning.

Foreningen vil blandt andet skulle kunne opfylde følgende:

 • Dokumentere hvilke personoplysninger vi behandler, og hvem vi evt. deler dem med.
 • Oversigt over behandlingsaktiviteter.
 • Oplysningspligt om behandlingsgrundlag, hvor længe oplysningerne behandles og muligheden for at klage til Datatilsynet.
 • Beskrive procedure og rutine for hvordan man f.eks. bliver slettet af foreningens register.
 • Dokumentere hvilke kategorier af personoplysninger der behandles.
 • Procedurer som beskriver forholdsregler ved hackerangreb og rapportering.
 • Kun indsamle de absolut nødvendige persondata, og ikke opbevare dem længere end nødvendigt.
 1. Dataansvarlig 

Dataansvarlig er den til enhver tid siddende bestyrelse. Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af personoplysninger er:

Respekt For Menneskeliv

Lundby Hovedgade 104
4750 Lundby

Telefon: 55 76 76 52

CVR nr. 29685487

info@rfm.dk

Hjemmeside: www.rfm.dk

 1. Dataansvar

Vi behandler personoplysninger, hvorfor vi har vedtaget denne privatlivspolitik. Den fortæller hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af gennemsigtighed.

Gennemgående for vor databehandling er, at vi behandler og anvender personoplysninger til bestemte formål. Her menes udsendelse af vores blad RFM NYT og opkrævning af årsbidrag, samt modtagelse af gaver.

Vi behandler og anvender kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

 1. Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer.
 2. Personoplysningerne er tillagt en høj grad af digital beskyttelse. Vi indsamler og opbevarer derfor ikke andre personoplysninger, som f.eks. CPR-nummer da man ikke længere kan trække bidrag fra i skat.
 3. Personoplysningerne er indsamlet fra medlemmerne personligt, og i forbindelse med indmeldelse.
 4. Personoplysningerne videregives ikke.
 5. For at kunne administrere og anvende personoplysningerne til foreningens formål , behandles disse på en privat computer. Denne er til enhver tid relevant sikkerhedsmæssigt opdateret.
 6. Ved eventuelle hackerangreb eller andre sikkerhedsbrud vil foreningens bestyrelse tage stilling til en aktuel handleplan imod dette.
 7. Medlemmer, som ønsker udmeldelse skal rette henvendelse til RFM, som herefter er ansvarlig for sletning af alle persondata fra foreningens register.
 1. Rettigheder

Medlemmerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger:

 1. Retten til at blive oplyst om behandling af data
 2. Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 1. Retten til sletning
 2. Retten til begrænsning af behandling
 3. Retten til dataportabilitet (udlevering af data)
 • Retten til indsigelse

De tilsluttede kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende sig til os. Se kontaktoplysninger under pkt. 2.

Medlemmerne kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 1. Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og justeringer i denne privatlivspolitik.

Ved ændringer skal opdateringsdatoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved henvendelse til bestyrelsen og den vil også kunne findes på vor hjemmeside – www.rfm.dk.

Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage besked herom i forbindelse med udsendelse af bladet.

Opdateret:

 1. maj 2018

Formand Ingegerd Riis