Fosterdiagnostik

Ved fosterdiagnostik forstår man det forhold, at lægerne konstaterer sygdomme, herunder arvelige defekter, hos ufødte børn. Det sker f.eks. ved hjælp af en fostervandsprøve eller en moderkageprøve.
Der foretages mange fostervandsprøver i Danmark, og metoden er ikke uden risiko. I ca. 1 procent af tilfældene aborterer moderen som følge af prøven og mister altså dermed i langt de fleste tilfælde et rask barn.

Hertil kommer, at de fleste forældre, der via fosterdiagnostik får konstateret en sygdom hos deres barn, vælger provokeret abort. Dvs. at fosterdiagnostik i det store og hele bruges til at opspore sygdom – ikke for at bekæmpe sygdommen, men for at dræbe patienten.

Nej til den nuværende brug af fosterdiagnostik

RFM siger nej – ikke til teknikken, som faktisk i visse tilfælde kan bruges til at opspore sygdom med henblik på at helbrede patienten i fostertilstanden – men til den brug, vi gør af den. Fosterdiagnostik øger kynismen i vores samfund og medvirker til, at barnet i stigende grad betragtes som en vare, man kan købe eller kassere efter forgodtbefindende.

Medicinske forsøg på fostre

Det er i Danmark under visse betingelser tilladt at foretage videnskabelige forsøg på befrugtede menneskelige æg. Adgangen til at foretage sådanne forsøg er blevet lempet inden for de senere år, senest i 1997, og der er ingen tvivl om, at udviklingen vil fortsætte ad samme vej, med mindre politikerne får så tydelige signaler fra vælgerne, at de ikke kan overhøre dem.

RFM siger konsekvent nej til forsøg på befrugtede menneskelige æg og fostre. Det bør aldrig tillades, at ufødt menneskeligt liv bliver brugt som forsøgsmateriale.