Bidens definitive angreb på det ufødte barn blev afvist på et hængende hår

I sin tale ved den årlige redegørelse for landets tilstand (The State of the Union Address), hvor præsidenten taler til samtlige medlemmer i Kongressen, benyttede Joe Biden lejligheden til slå et slag for fri abort, som han helt i overensstemmelse med abortlobbyens propaganda-apparat betegnede som ”health care” (sundhedsydelse) .

”Hvis vi ønsker at bevæge os fremad – ikke tilbage”, sagde han, ”må vi værne om adgangen til sundhedsydelser og bevare en kvindes ret til at vælge”.

Det kommer ikke som en overraskelse i betragtning af, at Biden gik til valg på et løfte om at indføre fri abort helt frem til fødslen, og at den højesteretsafgørelse, (Roe v. Wade) der i 1973 legitimerede fri abort i USA i øjeblikket er under angreb som aldrig før.

Den seneste nyhed i så henseende er, at det netop er lykkedes republikanerne sammen med den demokratiske senator Joe Manchin at nedstemme Bidens nylige forslag om at underkende samtlige pro life-love i hele landet.

Hvis det ikke var sket, ville det – bortset fra en ophævelse af samtlige restriktioner mod abort – have medført, at sundhedspersonale, læger og sygeplejersker, som er imod abort, ville blive afskediget, hvis de nægtede at medvirke til et abortindgreb, og at man, såfremt hospitaler nægtede at udføre aborter, kunne fratage dem offentlige tilskud. Hertil kommer, at forbud mod at foretage aborter på mindreårige uden forældrenes samtykke, forbud mod kønsselektering og ”partial birth abortion”[1]også ville bortfalde.

Den ”troende” præsident

Biden har gennem hele sin politiske karriere vist, at han i et og alt støtter abortlobbyen, herunder Planned Parenthood, som er den største udbyder af abort i USA. Dette på trods af, at han samtidig påstår at være en troende katolik.

Læs mere herom i Er Joe Biden katolik?

Efter Bidens tale i Kongressen blev han da også af en journalist spurgt om, hvordan han bærer sig ad med at forene sin katolske tro med sin støtte til fri abort. Her gik han straks i offensiven med dette svar: ”Jeg vil ikke gå ind i en debat med dig om teologi … jeg vil ikke gøre mig til dommer over andre …

[1] den ”teknik”, der består i, at man under fødslen støder spidsen af en saks ind i barnets baghoved og suger hjernemassen ud for at kunne bruge den til forskningsformål.