Abort – myter, meninger og kendsgerninger

Hjem / Abort – myter, meninger og kendsgerninger

Strudseargumentet

DET FØRSTE SPØRGSMÅL: Hvad er en provokeret abort?

En helt banal operation, hvor man fjerner noget organisk væv uden selvstændigt liv?

Eller et indgreb, som udsletter et menneskeliv?

Krokodille-argumentet

DE NÆSTE, MANGE SPØRGSMÅL

Har vi først konstateret, at en provokeret abort betyder udslettelsen af et menneskeliv, trænger der sig straks et nyt spørgsmål på: Kan man det?

Har man – i moralsk forstand – ret til at udslette liv, når blot sociale, økonomiske eller psykologiske hensyn taler for det?

Er hvert enkelt menneskeliv ikke uerstatteligt og derfor også ukrænkeligt?

Næsehornsargumentet

DET NØDVENDIGE MORD

En populær og nærmest uudryddelig myte går ud på, at loven om fri abort skulle være motiveret af et ønske om at komme kvinder i en særligt vanskelig social situa­tion til undsætning.
Abort er en nødløsning, hedder det. Kendsgerningerne peger imidlertid i en anden retning. Der er ikke det ringeste grundlag for at antage, at provokeret abort er en løsning, der i særligt omfang vælges af socialt marginaliserede kvinder.