Bør gravide kvinder smittet med Zika-virus vælge abort?

zikamygDa medierne i årets første måneder begyndte at skrive om Zika-pandemien, var Planned Parenthood og resten af abortindustrien ikke sene til at gribe lejligheden til at anbefale abort som en oplagt løsning på problemet.

På det tidspunkt kunne de endnu læne sig op ad vurderinger fra de amerikanske sundhedsmyndigheder og fra det anerkendte lægevidenskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine, som begge mente, at der var en klar årsagssammenhæng mellem zika-virussen og de mange tilfælde af mikrokefali hos nyfødte – det at børn fødes med underudviklede kranier.

En ny omfattende undersøgelse fra det amerikanske forskningsinstitut New England Complex Systems Institute (NECSI) har imidlertid rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt der overhovedet består en sådan sammenhæng. Instituttet beskæftiger sig, som navnet antyder, især med at forskning, der skal kortlægge, hvordan komplekse systemer indbyrdes påvirker hinanden. I denne undersøgelse, som omfatter ikke færre end 12.000 colombianske kvinder smittet med zika-virus, har de konstateret, at ingen af kvinderne fødte et barn med mikrokefali.

Man vurderer, at der p.t. er omkring 60.000 gravide kvinder i Colombia, der er smittet med zika-virus. Ikke desto mindre er der kun ganske få registrerede tilfælde af mikrokefali, hvor man – såfremt teorien om sammenhængen mellem zika-virus og mikrokefali holdt stik – skulle have registreret en markant stigning i antallet af børn født med for små kranier.

Undersøgelsen er så overbevisende, at New England Journal of Medicine valgte at offentliggøre den, selv om den rejser alvorlig tvivl om deres tidligere konklusioner.

Men hvis det ikke er zika-virussen som er skyld i de mange tilfælde af mikrokefali, hvad er så?

NECSI peger på, at det kunne være insektbekæmpelsesmidlet pyriproxyfen[1], som er blevet anvendt i områder, hvor der er konstateret mange tilfælde af mikrokefali. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at man i den brasilianske delstat Pernambuco, som er hårdt ramt af epidemien, kom dette middel i drikkevandet, umiddelbart før epidemien brød løs. Foreløbig er det kun en teori blandt flere, men det skal blive interessant at følge det videre forløb i dette drama, hvor ufødte børns liv står på spil.

[1] Se mere  på: http://necsi.edu/research/social/pandemics/pyriproxyfen