Stramning af abortloven på vej i Polen

polish_parliamentI Polen kan en gruppe vælgere få forelagt et lovforslag i parlamentet, såfremt de er i stand til at skaffe 100.000 underskrifter. Et sådant forslag var til førstebehandling i parlamentet fredag den 23. september. Forslagsstillerne – flere pro life-organisationer foruden Ordo Iuris Instituttet, som især beskæftiger sig med menneskerettigheder – havde indsamlet 450.000 underskrifter.

Forslaget gik ud på at sikre alle lovens beskyttelse fra undfangelsesøjeblikket og dermed også gøre alle aborter ulovlige i Polen.

Forslagsstillerne understregede, at en læge, som forvolder et ufødt barns død i forbindelse med et forsøg på at redde moderens liv, ikke skal kunne straffes. Det primære sigte med loven, sagde de, er heller ikke at straffe kvinder, der får abort. Det spørgsmål skal det være op til domstolene at afgøre. Når man trods alt ikke vil udelukke muligheden for at straffe kvinden, skyldes det ifølge en repræsentant for Ordo luris Instituttet, at man dermed i realiteten ville give sit samtykke til at slå barnet ihjel.

Til gengæld skal straffene skærpes over for abortlæger og andre som skader gravide kvinder, eller som manipulerer eller truer kvinder til abort.

Ved førstebehandlingen i Sejmen, parlamentets underhus, blev forslaget vedtaget med 267 stemmer for og 154 imod og spås derfor gode chancer for at blive endeligt vedtaget.

Som loven er i øjeblikket, er abort forbudt, undtagen hvis moderens liv eller helbred er i fare, hvis graviditeten skyldes en voldtægt, eller hvis lægen vurderer, at der er risiko for, at barnet bliver født med et alvorligt handicap eller en uhelbredelig, livstruende sygdom.

Såfremt loven vedtages, er der næppe tvivl om, at regeringen vil komme under voldsomt pres fra EU, hvor abortlobbyen har stor indflydelse. Til gengæld vil den have befolkningen på sin side. Ifølge den seneste meningsmåling fra marts måned i år svarer 66 pct. ja til dette spørgsmål: ”Mener du, at menneskeligt liv altid og under alle omstændigheder skal være beskyttet af loven fra undfangelsen til en naturlig død?”