Indiens højesteret: Luk de statslige sterilisationslejre!

indienI en skelsættende kendelse den 14. september har den indiske højesteret bestemt, at alle sterilisationslejre i landet skal lukkes. Højesteret har i den forbindelse pålagt regeringen at sørge for, at kendelsen bliver ført ud i livet ”så hurtigt som muligt”. ”Det er på høje tid, at kvinder og mænd bliver behandlet respektfuldt og værdigt og ikke blot som statistiske data i et sterilisationsprogram,” hedder det i en kommentar fra højesteret.

Den uafhængige amerikanske forskningsinstitution PRI (Population Research Institute), som ledes af Steve Mosher, har imidlertid advaret mod overdreven optimisme. Den tidsfrist, de lokale regeringer har fået til at afvikle lejrene, er nemlig på ikke mindre end tre år. Man har også tidligere fra regeringens side forsøgt at føre kontrol med, hvad der foregår i lejrene, og i den forbindelse udsendt skemaer og regulativer, som imidlertid i vidt omfang er blevet ignoreret af de lokale myndigheder, uden at det har haft konsekvenser for de implicerede.

Tilbage i 2005 indførte den indiske højesteret en række radikale reformer, der bl.a. omfattede erstatninger til ofrene for mislykkede sterilisationer, straffe for overtrædelser af retningslinjerne for sterilisationer, obligatorisk indhentning af samtykke fra patienterne i standardiserede formularer m.m. Men på trods af forventningerne om, at disse tiltag ville begrænse antallet af henholdsvis komplikationer og dødsfald som følge af indgrebene, er hyppigheden af dødsfald forblevet uændret. Det amerikanske udenrigsministerium vurderede i en undersøgelse i 2013, at tre indiske kvinder hver uge dør som følge af sjusk i forbindelse med sterilisationer.

Højesterets kendelse pålægger den centrale regering tilsynet med, at det nye regelsæt bliver overholdt af de lokale myndigheder i delstaterne. Det drejer sig f.eks. om pligten til at informere kvinderne om risici og bivirkninger i forbindelse med indgrebet og om de lokale myndigheders pligt til at indberette og offentliggøre omfanget af komplikationer, dødsfald og klager over lægesjusk m.m.

Højesterets initiativ skal ses som en reaktion på årtiers umenneskelige behandling af indiske kvinder, som er blevet steriliseret under uhygiejniske og lægeligt uforsvarlige forhold i forbindelse med kampagner for befolkningskontrol ofte finansieret af vestlige lande – Danmark ingen undtagelse.

Alt i alt et længe ventet og kærkomment skridt i den rigtige retning, konkluderer PRI. Dog med den tilføjelse, at regeringen for at komme problemet til livs er nødt til at gribe ind over for lokale myndigheders  systematiske brug af bestikkelser og frynsegoder, der gør det profitabelt for læger og andet personale at foretage så mange indgreb som muligt på kortest mulig tid – uden hensyn til kvindernes liv og helbred.