Kirill af Moskva: Forbyd fri abort!

kirill_af-moskvaOverhovedet for Den russisk-ortodokse Kirke, patriark Kirill af Moskva, har for nylig skrevet under på en erklæring, som opfordrer russiske politikere til at afskaffe fri abort i Rusland. Erklæringen har foreløbig opnået tilslutning fra over 300.000 russere. Målet er 1 million underskrifter, inden det overrækkes til præsident Putin, som menes personligt at være modstander af abort.

I erklæringen argumenteres der med, at abort skader kvinders både fysiske og mentale helbred og samtidig bringer nationens fremtid i fare på grund af det lave fødselstal. Endvidere betegnes det som diskriminerende over for modstanderne af fri abort, at de via skatterne er tvunget til at betale for indgrebene.

Patriarken har tidligere kaldt abort for ”en national katastrofe, som hvert år dræber over en million medborgere”. Medierne var til stede, da han underskrev erklæringen og ved den lejlighed udtalte, at ”enhver præst ville gøre det samme”.

”Det sendte et stærkt signal,” sagde en repræsentant for den russisk-ortodokse Kirke uden for Rusland, fader James Rosselli. Han tilføjede, at Kirken er og altid har været konsekvent modstander af abort under alle forhold. Samtidig glædede han sig over, at modstanden mod abort til stadighed er voksende i Rusland. Det vil dog, bemærkede han, “tage lang tid for lyset at trænge igennem efter 70 års brutalt påtvungent mørke”. Han forventer, at de tidligere kommunister, som nu er repræsenteret i det liberale parti vil gøre alt hvad de kan for at bevare status quo. ”Men Kirken blomstrer og vokser, og Det hellige Rusland er ved at vågne igen,” sagde han.