EUI midten af december lykkedes det ved en fælles aktion fra flere græsrodsbevægelser at forhindre vedtagelsen af den såkaldte Estrela-rapport i EU-Parlamentet med stemmerne 334 imod 327.

Rapporten, som har navn efter den socialistiske politiker Edite Estrela fra Portugal, var ikke overraskende udarbejdet i samarbejde med den private abortorganisation International Planned Parenthood Federation. Blandt anbefalingerne var, at provokeret abort, som i rapporten omtales som en menneskeret, skal være lovlig uden nogen form for tidsbegrænsninger i alle EU-lande, og at det f.eks. heller ikke længere skal være tilladt sundhedspersonalet at blive fritaget for at medvirke ved en provokeret abort af samvittighedsårsager. I den forbindelse henviste rapporten til lande som Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Polen, Irland og Italien, hvor omkring 70 pct. af alle gynækologer og anæstesilæger nægter at udføre aborter, fordi det strider imod deres overbevisning.

Rapporten, som også anbefaler obligatorisk seksualundervisning for børn helt ned til 4 år, blev første gang forkastet i oktober og sendt i udvalg, hvor den undergik visse mindre korrektioner. Efter afstemningen i Parlamentet udtalte en tydeligt frustreret Edite Estrela. at hykleri havde sejret over kvinders rettigheder. Modstanderne af rapportens anbefalinger betegnede hun som ekstremister.