SPAIN-LAW-ABORTION-DEMODen spanske regering har indfriet sine valgløfter med en beslutning om at afskaffe fri abort i landet. Det har ikke overraskende affødt demonstrationer både for og imod regeringens forslag, som den med et solidt flertal bag sig i parlamentet dog næppe får problemer med at få vedtaget.

Den nuværende abortlov går tilbage til 1985. Den tillader fri abort i de første 14 uger af svangerskabet og tillader efter en revision i 2010 tillige piger helt ned til 16-årsalderen at få foretaget abort uden forældrenes samtykke.

Vedtages justitsminister Ruiz-Gallardons forslag som forventet, vil provokeret abort herefter kun kunne foretages, hvis kvinden har været offer for voldtægt, eller hvis graviditeten udgør en alvorlig trussel mod hendes liv eller helbred. I main stream-medierne i denne del af verden er den spanske regerings beslutning om at afskaffe fri abort blevet mødt med de forventelige beklagelser over, at man nu “skruer tiden 25 år tilbage”. I den forbindelse er det værd at erindre, at de vestlige lande med legaliseringen af provokeret i 1970’erne faktisk skruede tiden ca. 2000 år tilbage – nærmere bestemt til oldtidens hedenskab, hvor ufødte børn var uden nogen form for retsbeskyttelse.