Kim-1En undersøgelseskommission under FN anklager det nordkoreanske regime for systematiske og omfattende krænkelser af menneskerettighederne.

Undersøgelseskommissionens leder, den pensionerede australske dommer Michael Kirby, har i et brev til den nordkoreanske leder Kim Jung-un advaret ham om, at han kan blive stillet for den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. Kommissionens rapport, som officielt blev overdraget til FN’s Menneskerettighedsråd i Genève den 17. februar, opregner på 372 sider de mange forbrydelser mod menneskeheden, som regimet og dermed også dets leder er anklaget for. Det drejer sig bl.a. om mord, tortur, vilkårlige fængslinger, forfølgelser af politiske, religiøse og racemæssige grunde, tvangsforflyttelser af befolkningsgrupper og tvangsaborter. Kommissionens rapport bygger på 240 høringer i Seoul, Tokyo, London og Washington, hvor vidner og ofre har aflagt vidnesbyrd om regimets grusomheder.

Michael Kirby har i et interview sagt, at der er mange lighedspunkter mellem Nordkorea og Nazityskland under 2. verdenskrig. F.eks. bliver gravide nordkoreanske kvinder, som har opholdt sig i Kina, tvunget til at abortere på mistanken om, at faderen kunne være kineser. Ifølge vidners udsagn skyldes det regimets forestilling om, at børn af blandet race betragtes som en besmittelse af den rene koreanske race.

Alvoren, omfanget og arten af regimets forbrydelser, sagde Kirby, afslører, at der er tale om en stat, som er uden sidestykke i verden i dag. Og han tilføjede, at ingen lande fra nu af kan sige, at de ikke kendte til omfanget af det nordkoreanske regimes forbrydelser. Det gør det internationale samfund nu. Derfor er der ingen undskyldning for at forholde sig passivt i denne sag.

Der er dog næppe udsigt til, at det internationale samfund vil være i stand til at gribe afgørende ind over for de forfærdende forhold i landet, så længe Kina, som er permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd, konsekvent bruger sin vetoret til at beskytte landet mod sanktioner.