Norges sundhedsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen gør det til en embedspligt for alle praktiserende læger at henvise til abort

Norske læger, der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at udskrive potentielt abortfremkaldende prævention eller henvise kvinder til abort, risikerer fremover at miste deres job. Det er konsekvensen af en instruktion udsendt af sundhedsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen, der slår fast, at man ikke længere vil tolerere særstandpunkter blandt praktiserende læger.

Den officielle begrundelse er, at man i ministeriet skulle have modtaget klager fra kvinder, der er blevet afvist af deres læge, men det har ingen sundhedsmyndigheder i Norge efterfølgende kunnet dokumentere. Hidtil har det været sådan, at norske læger – ligesom deres danske kolleger – har kunnet afvise at henvise kvinder til abort, fordi der ikke er tale om patienter, der er syge og har behov for lægehjælp, med mindre man da anser graviditet for en sygdom. Derfor er der, som protesterende læger har fremhævet i den norske debat, tale om et groft autoritært overgreb mod lægestanden og i særdeleshed de læger, som ønsker at overholde klassiske lægeetiske normer.

Læs mere i RFM nyt nr. 1 2012, som du kan finde ved at klikke på billedet af bladets forside i højre side.