Nej, tværtimod. Men det er en af abortlobbyens foretrukne kæpheste, som med jævne mellemrum bliver trukket af stalden og ukritisk refereret i medierne.

Det seneste eksempel er en undersøgelse i det ellers velanskrevne internationale fagtidsskrift Obstetrics and Gynecology, hvor forfatteren, David Grimes, en kendt amerikansk abortlæge og propagandist for ”sikre” aborter, når til den konklusion, at der er en langt større dødsrisiko forbundet med at føde et barn end med at få foretaget en abort. Det gør han ved at sammenligne den officielle amerikanske statistik over dødsfald blandt gravide og fødende kvinder med de angivelser af dødsårsagen, man kan finde på dødsattesterne.

Det lyder jo umiddelbart ganske rimeligt – lige indtil man får at vide, at man i USA som hovedregel ikke anfører abort som dødsårsag på dødsattester! I stedet skriver man den rent medicinske årsag til, at kvinden døde – og altså ikke, at den tilstand, der forårsagede døden, indtraf i forbindelse med et abortindgreb.

Det er baggrunden for, at Grimes kan hævde, at så godt som ingen kvinder dør af aborter. Var han i god tro? Det er vanskeligt at forestille sig. Under alle omstændigheder er det en dybt pinlig sag for redaktionen af tidsskriftet, som for det første burde have foretaget en kritisk gennemlæsning af ”undersøgelsen,” inden den gik i trykken, og yderligere have studset over, at der i teksten ikke – som det er ellers er almindelig praksis – var referencer til og diskussion af tidligere undersøgelser.

Sådanne undersøgelser findes faktisk, f.eks. en finsk undersøgelse, som har vist, at kvinder, der har fået abort, dør 4 gange oftere i det følgende år, end kvinder, der har født. En undersøgelse foretaget i Californien har givet et lignende resultat.

Hertil kommer en helt ny australsk undersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Age and Ageing, hvor man har sammenlignet levealderen hos 1500 kvinder, der i 1940’erne og 1950’erne fik mange børn, med levealderen hos barnløse kvinder i samme generation. Her viste det sig, at kvinder med to børn havde en 17 % lavere risiko for at dø inden for 16 år efter den sidste barnefødsel end barnløse, 20 %, hvis de havde tre børn osv. Kort sagt, jo flere børn, jo længere liv.

Undersøgelsens forfattere kan ikke pege på en enkelt årsag til, at det forholder sig sådan. Årsagerne, siger de, kan både være hormonale eller relateret til de pågældende kvinders livsstil.