Mads Koch Hansen

Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen kommenterer i en leder i Ugeskrift for Læger den meget omtalte sag om en mand, som forsøgte at ombringe sin døende far med en blanding af youghurt og morfin. Manden fik 60 dages betinget fængsel.

Mads Koch Hansen betvivler ikke mandens gode intentioner og konstaterer samtidig, at der p.t. uden tvivl er et flertal for aktiv dødshjælp i befolkningen, men mener alligevel, at aktiv dødshjælp er en farlig vej at gå: “Selv om det sker på patientens initiativ, er aktiv dødshjælp en handling, der skal frarøve et menneske livet. Det er at tage livet af folk”, skriver han.

At ønsket om at fravælge livet skulle kunne komme ind under patientens selvbestemmelsesret, accepterer han heller ikke. “Det er”, siger han, “et argument, som kunne give mening i en verden, hvor mennesker kun vil hinanden det godt, og hvor alle er veloplyste og magter at kommunikere klart og åbent med hinanden. Men sådan er tilværelsen jo sjældent.”

Et af de store problemer er ifølge Mads Koch Hansen, at det er umuligt objektivt at definere, hvornår en lidelse er ubærlig. Han frygter en glidebaneeffekt, såfremt lovgivningen ændres, og begrunder sin og Lægeforeningens modstand mod aktiv dødshjælp med hensynet både til patienterne og lægerne. Vejen ud af de problemer, der måtte være ved livets afslutning, er ikke legalisering af aktiv dødshjælp, men en “effektiv smertelindring og omsorg for den enkelte”. For, som han afsluttende bemærker: “Det er smerten og angsten, vi skal tage livet af – ikke patienten.”