I  en resolution fordømmer Europaparlamentet nu i utvetydige vendinger tvangsaborter og tvangssterilisationer i Kina i forbindelse med implementeringen af landets et-barns-politik. Resolutionen kan umiddelbart ses som en reaktion på den nylige afsløring af, at en kvinde i Shanxi-provinsen, der var gravid i 7. måned, blev pågrebet af de lokale myndigheder, som under tvang fjernede hendes barn. Et foto af hende sammen med det døde barn har været vist på en række hjemmesider i og uden for Kina og givet anledning til protester og debat.

I resolutionen nævnes det, at EU har ydet og stadig yder finansiel støtte til organisationer, der er involveret i familieplanlægning i Kina, men at man nu vil opfordre Kommissionen til at sikre, at denne støtte ikke gives til projekter, der er i strid med Europaparlamentets klare afvisning af enhver form for befolkningskontrol, der indbefatter tvang.  

Lederen af Women’s Rights Without Frontiers, Reggie Littlejohn, som to gange har talt i Parlamentet og rapporteret om de systematiske overgreb på kvinder i Kina, hilser resolutionen velkommen. Hun tilføjer: “UNFPA og Den internationale Familieplanlægningsorganisation IPPF har et tæt samarbejde med den kinesiske kontrolmaskine, som udøver tvang. De finansieres af mange lande, ikke kun i Europa, men over hele verden, også USA.  Jeg tvivler ikke på, at EU-Parlamentets undersøgelse vil afsløre, at disse organisationer har et medansvar for tvangsaborterne i Kina.”

Vi kan tilføje, at Danmark og de øvrige skandinaviske lande nu som før  rundhåndet støtter både UNFPA og IPPF, uanset gentagne afsløringer af disse to organisationers involvering i højst kritisable befolkningsprojekter over hele kloden.