Det tyske biotek-selskab LifeCodexx, som er en underafdeling af GATC Biotech AG, har netop lanceret en ny avanceret analyse af den gravide kvindes blod, som gør det muligt at identificere fostre med Downs syndrom (trisomi 21) med 95% sikkerhed. Firmaet er Europas førende udbyder af DNA-sekventering, den metode, man bruger til at bestemme rækkefølgen af de fire grundenheder (nukleotider) i DNA-strengen.

Den nye PrenaTest, som i første omgang tilbydes i Tyskland, Østrig, Schweiz og Lichtenstein, kan inden for 10 arbejdsdage  give svar på, om det ufødte barn har Downs syndrom, men også andre genetiske defekter vil ifølge firmaet snart kunne identificeres ved hjælp af samme teknik.

Formålet med testen er naturligvis – som ved al prænatal diagnostik – ikke at helbrede patienten, men at stille diagnosen for at kunne give moderen mulighed for at fravælge barnet. Det tyske Downs Syndrom informationscenter udtrykker det således: ”Mennesker med trisomi 21 vil inden længe blive de første personer med afvigende gener, der med flertallets stiltiende accept forsvinder fra vores samfund.”

Også den katolske ærkebiskop af Wien, kardinal Christoph Schönborn har udtalt sig stærkt kritisk om den nye teknologi, som han betegner som slet og ret eugenik (arvehygiejne). Og med en klar hentydning til  nazismens forbrydelser tilføjer han: ”Skal vi virkelig opleve, at det infame udtryk ”lebensunwürdiges Leben” bliver taget i brug igen?”