eutanasiGodelieva De Troyer er navnet på en belgisk kvinde, som i april 2012 blev aflivet ved eutanasi – ikke fordi hun var døende, men fordi hun ifølge den læge, der udførte handlingen, led af ”uhelbredelige depressioner”.  Sagen er nu blevet indbragt for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol af den amerikanske organisation Alliance Defending Freedom (ADF) på vegne af hendes søn, Tim Mortier, som ikke på noget tidspunkt blev inddraget i sagen og  først dagen efter underrettet om hendes død.

Lægen, Wim Distelmans, som ikke er psykiater, og som derfor ikke havde faglig kompetence til at stille diagnosen, rådførte sig med tre andre læger, som imidlertid ikke på noget tidspunkt havde været involveret i patientens behandlingsforløb. Med til historien hører, at Godelieva De Troyer inden sin død donerede 2.500 euros  til organisationen Life End Information Forum, som Distelmans er medstifter af, og at han i øvrigt  er formand for den regeringskommission, der har til opgave at kontrollere, at Belgiens eutanasilov bliver overholdt. Kommissionen har endnu ikke på trods af vidnesbyrd om udbredte overtrædelser af de gældende bestemmelser fundet anledning til at rejse sager ved domstolene.

ADF anfører i sin klage, at mennesker, der lider af depressioner, har behov for kompetent lægelig behandling samt mulighed for at rådføre sig med familiemedlemmer og peger samtidig på, at staten har en forpligtelse til at beskytte sårbare patienters liv, men ifølge en tidligere afgørelse fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (Haas v. Switzerland) ikke nogen forpligtelse til at bistå en borger, som ønsker at begå selvmord.

Ifølge Sudpresse, den største fransksprogede avis i Belgien, steg antallet af eutanasidrab i Belgien mærkbart i 2013: 1.816 mod 1.432 i 2012 – en stigning på 26,8 pct. Det svarer til, at 5 mennesker ombringes ved eutanasi hver eneste dag. Heraf er 15 pct. under 60 år.