Den forventede gennemsnitlige levealder for tyskere er steget med 11 år inden for de seneste 50 år – fra 70 år i 1964 til 81 år i dag. Alligevel bliver der til stadighed færre tyskere. Befolkningstallet toppede i 2003 med 82 millioner, men med en fødselsrate på kun 1.4 satte tilbagegangen allerede ind de følgende år, og i øjeblikket mister landet 640 personer hver dag. Den seneste prognose forudser et fald på 10 mio. frem til 2050, og i dette tal er der vel at mærke taget højde for en forventet indvandring på 4 mio.

Tyskland tager allerede årligt imod et sted mellem 100.000 og 200.000 indvandrere, men det er ikke sandsynligt, at det i det lange løb vil kunne løse Tysklands befolkningsproblem. Dels viser erfaringerne, at indvandrere i løbet af en generation eller to tilpasser sig det lokale familiemønster med ét, højst to børn, og dels kan der i øjeblikket konstateres en faldende fertilitet i de lande, som traditionelt leverer arbejdskraft til Tyskland og andre europæiske lande, således at der populært sagt bliver færre at tage af i fremtiden.

Tyskland (2)

 

 

 

 

 

 

 

Tysklands katastrofale fødselsstatistik placerer landet blandt de fire i verden, hvis befolkning reduceres med over 100.000 indbyggere om året. De andre tre er Japan, Rusland og Ukraine. Mens både Japans og Ruslands problem med befolkningstallet har fået en del presseomtale – Ukraines ikke så meget, uden tvivl på grund af landets mere iøjnefaldende politiske problemer – har der i Tyskland været en vis uvilje mod at debattere det offentligt. Men da intet tyder på, at problemet forsvinder af sig selv, vil de ansvarlige politikere før eller siden blive nødt til at se det i øjnene og forsøge at vende udviklingen eksempelvis med passende støtteordninger for landets børnefamilier.

Kilde: Population Research Institute