PRI-kortSydkorea er et af de lande i verden, der har den laveste fødselsrate: 1,19 barn pr. kvinde i den fertile alder – altså betydeligt lavere end de 2,1, der skal til for at bevare befolkningstallet på det nuværende niveau. Tallet er styrtdykket siden 1960, hvor der i gennemsnit blev født omkring 6 børn pr. kvinde. Hvis den nuværende fødselsrate ikke ændrer sig, betyder det, at befolkningen vil være halveret i slutningen af dette århundrede (fra de nuværende 50 mio. til 25 mio.). Regeringen har siden 1996 iværksat forskellige kampagner for at få fødselstallet op igen – foreløbig uden nævneværdigt held. Virkningen af årtiers massiv propaganda for befolkningskontrol fortager sig ikke fra den ene dag til den anden. Der skal øjensynligt mere til end diverse mindre tilskud til børnefamilier for at overtale sydkoreanerne til at sætte flere børn i verden.

En lignende situation finder man i Japan, hvor en fremskrivning af relevante data i 2012 viste, at japanerne vil uddø i det næste årtusind, hvis udviklingen ikke vendes. Et japansk universitet har således konstrueret et ”dommedags-ur”, der konstant viser, hvor lang tid der er igen, inden japanerne er forsvundet fra jordens overflade.

I Europa oplever man næsten undtagelsesløst drastiske fald i fødselsraterne, og et blik på verdenskortet viser, at halvdelen af verdens befolkning bor i et land, hvor kvinder i gennemsnit føder færre en 2,1 barn i deres levetid. Når den befolkningstallet i hele verden fortsat stiger og vil gøre det nogle år endnu, skyldes det, at gennemsnitsalderen er steget støt i de seneste årtier. Ældregruppen på 65 år og derover er således den befolkningsgruppe, der vokser hurtigst i verden i dag, således at der til stadighed bliver forholdsvis færre i den erhvervsaktive alder til at forsørge pensionisterne.

Kilde: Population Research Institute: www.pop.org