japan65+Japan er det eneste land i verden, hvor andelen af ældre indsatte i fængslerne (60+) udgør over 10 pct. I løbet af de seneste 20 år er kriminalitet begået af personer fra denne ældregruppe 6-doblet, dette sammenholdt med at hele gruppen i samme periode ”kun” er blevet dobbelt så stor.

I et enkelt ekstremt tilfælde gjorde en 74-årig tidligere straffefange, som havde fået afslag på en ansøgning om offentlig understøttelse, sig skyldig i brandstiftelse på en togstation. Hans begrundelse: ”Jeg ville tilbage til fængslet, fordi jeg frøs og ikke havde nogen steder at gå hen.”

At kriminaliteten er steget så voldsomt i netop denne aldersgruppe, skal generelt ses i sammenhæng med Japans aldrende befolkning. Den skæve udvikling i aldersfordelingen tog sin begyndelse, da amerikanerne som besættelsesmagt i 1948 gennemtvang en lov, som dels gav mulighed for at tvangssterilisere mentalt og fysisk handicappede, dels i vidt omfang legaliserede abort.  Resultatet var, at fødselstallet faldt drastisk i de følgende år – en udvikling, som er fortsat siden. Der er således i øjeblikket 29 millioner japanere over 65 ud af en befolkning på 127 millioner. I 2013 var der 238.632 flere dødsfald end fødsler, og fødselsraten var 1.43. FN forudsiger, at der i 2050 kun vil være 55 millioner i den erhvervsaktive alder (15-64) til at forsørge 40 millioner pensionister.