I Kina har man i nogen tid kunnet aflevere uønskede babyer på indleveringssteder, som myndighederne har oprettet for at undgå, at forældre efterlader deres nyfødte børn i offentlige parker eller i vejkanten for at dø. Det er imidlertid kommet bag på myndighederne, hvor mange der faktisk vælger at benytte sig af tilbudet. Især handicappede børn bliver kasseret i et samfund, hvor hovedreglen er, at forældre kun har ret til at få ét barn, som så til gengæld helst skal være ”perfekt”. Og det er ikke blot forældrene, der har den opfattelse. Den støttes også af regeringen, som opfordrer dem til kun at føde velfungerende børn.

Den britiske nyhedskanal ITV News har bragt et interview: http://www.itv.com/news/2014-06-10/desperate-parents-overwhelm-chinas-baby-hatches/ med et ungt kinesisk par, som afleverede deres nyfødte datter, som var født med Downs syndrom og havde vejrtrækningsproblemer. De begrundede deres beslutning med, at det ville koste dem, hvad der svarer til knap 17.000 kr. at få barnet anbragt på en institution og herefter 6-700 kr. om dagen. Det var mere, end de var villige til at betale for pasning af et handicappet barn og overlod derfor barnet i statens varetægt.

Børnenes muligheder for at overleve i statslige institutioner er imidlertid ikke de bedste. Der er ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til en egentlig pasning og pleje af børnene. De bliver nærmest blot opbevaret, og dødeligheden er derfor ekstremt høj. P.t. er der over 700.000 efterladte børn i sådanne institutioner i Kina, hvoraf 90 pct. er handicappede.

kinababy-web