Et dekret fra det amerikanske sundhedsministerium har givet anledning til voldsomme protester. Dekretet, der er et led i implementeringen af præsidents Obamas sundhedsreform, pålægger alle institutioner, der beskæftiger sig med sundhed og socialt arbejde, at betale for deres medarbejderes sundhedsydelser – herunder også udgifter til sterilisation, fortrydelsespiller og prævention.

Hermed stiller Obama-administrationen religiøse institutioner over for et uomgængeligt krav om, at de skal handle imod deres samvittighed, eksempelvis ved at finansiere deres medarbejderes forbrug af potentielt abortfremkaldende prævention såsom spiraler og visse typer p-piller.

Dekretet har udløst skarpe protester fra de fleste trossamfund i USA, først og fremmest fra den katolske kirke, som både afviser abort og alle former for kunstig prævention, hvor man i stedet anbefaler naturlig familieplanlægning (Billingsmetoden). Iagttagere vurderer, at dekretet især skal ses som et frontalt angreb mod den katolske kirke, som for det første driver mange hospitaler og sociale institutioner i USA, og som samtidig er det kirkesamfund, som i kraft af sin størrelse og organisation danner den mest effektive modvægt mod Obama-administrationens konsekvente støtte til abort-lobbyen.

Under indtryk af de mange protester har Obama lovet at foretage visse ændringer i dekretet, bl.a. har han udskudt dets ikrafttræden til 2013, hvilket fik formanden for den katolske bispekonference kardinal Timothy Dolan til at bemærke, at man hermed har fået et års frist til at overveje, hvordan man skal handle imod sin samvittighed.

For øjeblikket har en række organisationer indbragt sagen for domstolene med påstand om, at dekretet strider imod den amerikanske forfatnings First Amendment, som sikrer alle borgere fri religionsudøvelse.

Læs mere i RFM nyt, nr. 1, 2012.