Trump retter et første slag mod International Planned Parenthood

Med underskrivelsen af en såkaldt executive order[1] har præsident Donald Trump sat en stopper for bevillinger til Planned Parenthoods internationale paraplyorganisation (IPPF) og dermed genindført den såkaldte ”Mexico City-politik”, der forbyder regeringen at bevilge penge til udenlandske herunder overnationale organisationer, som udbyder eller promoverer provokerede aborter i andre lande.

Mexico-politikken blev første gang indført af præsident Ronald Reagan i 1984 og er siden skiftevis blevet ophævet af demokratiske præsidenter (Clinton, Obama) og genindført af republikanske præsidenter, først af George Bush og nu altså også af præsident Trump.

Endnu venter vi på, at også Planned Parenthoods amerikanske gren mister sit årlige tilskud på mere end en halv milliard dollars, således som det for nylig blev varslet af den republikanske formand for Repræsentanternes hus, Paul Ryan.

Reaktioner

Mens der fra pro life-organisationerne blev givet udtryk for glæde og tilfredshed med dekretet, lød der forståeligt nok andre toner fra Planned Parenthoods øverste leder Cecile Richards, som på twitter kaldte Mexico-politikken for ”the Global Gag rule”, hvilket på jævnt dansk kan oversættes til ”den globale knald-i-låget-regel.”

Den vurdering deles imidlertid ikke af et flertal blandt amerikanerne. En nylig Gallup-måling viser, at 58 pct. var imod Obamas beslutning om at lade skatteborgerne finansiere diverse NGO’ers abortkampagner i udlandet, mens kun 35 pct. var for. Panelet blev samtidig bedt om at tage stilling til 7 af Obamas vigtigste initiativer i hans tid som præsident. Af svarene fremgik det, at hans beslutning om at ophæve Mexico-politikken, var den, der havde den ringeste tilslutning.

Steve Mosher, lederen af Population Research Institute (PRI) har på linje med andre pro-life-ledere peget på, at der endnu er meget tilbage at gøre i forhold til abortproblematikken. ”Mexico City-politikken,” siger han, ”vil med øjeblikkelig virkning fjerne millionbeløb fra morderiske organisationer som IPPF, Marie Stopes International og mange flere. PRI’s beregninger viser, at udenlandske organisationer, som enten promoverer eller udfører aborter uden for USA, har modtaget over 90 mio. dollars fra 2013-2015. ”

Men det er vigtigt, tilføjer han, at der handles nu for at fremtidssikre Mexico-politikken ved at gøre den til et permanent tillæg til bistandsloven (the Foreign Assistance Act of 1961).

 

[1] Executive order: et dekret fra præsidenten, som ikke kræver Kongressens godkendelse. Ordningen skriver sig tilbage til 1789 og har især været benyttet i forbindelse med beslutninger om krigsførelse. Sidste gang det skete, var da præsident Obama i forbindelse med forhandlingerne om sundhedsreformen i et sådant dekret afgav et løfte om, at offentlige midler ikke ville blive brugt  til at finansiere prævention og provokerede aborter. Det bevirkede, at han med et spinkelt flertal (219-212) fik sin sundhedsreform igennem Kongressen. Imidlertid kan en executive order når som helst ophæves af præsidenten selv, og det var præcis, hvad der skete i dette tilfælde.