Videoen, franskmændene ikke må se

future_momDear future mom (kære vordende mor) er titlen på en video på tre minutter produceret af La Fondation Jérôme Lejeune, som har sit navn efter den franske genetiker, som i 1950’erne opdagede det ekstra kromosom (trisomi 21), som forårsager Downs syndrom.

 

 

Videoen fortæller en ganske enkel historie om, at børn, der fødes med Downs syndrom, sagtens kan have et godt liv og forældre, som holder af dem – selv om et liv med Downs syndrom også til tider kan være svært både for forældrene og dem selv.

Men det budskab vil de franske myndigheder ikke have til at cirkulere i det offentlige rum. Videoen, som blev produceret i anledning af FN’s Verdensdag for Downs Syndrom – https://worlddownsyndromeday.org  – er blevet forbudt af Conseil supérieur de l’audiovisuel, det organ, der fører kontrol med fransk TV og radio og efter sigende skal have til opgave at stå vagt om ytringsfriheden (!) og denne afgørelse, blev i begyndelsen af november stadfæstet af Le Conseil d’État, Statsrådet, som er den højeste administrative retsinstans i landet.

Og begrundelsen for denne afgørelse? At man ved at vise børn med Downs syndrom, der giver udtryk for livsglæde, forsøger at påvirke gravide kvinder til ikke at abortere deres barn med Downs syndrom, eller efterfølgende påføre dem dårlig samvittighed.

Men her slutter historien ikke, for den slags abortfjendtlige virksomhed skal nu forbydes ved lov, hvis det står til François Hollandes socialistiske regering. Et lovforslag herom har allerede den 1. december været til førstebehandling, hvor venstrefløjspartierne, som har flertal i parlamentet, samlet stemte for og de borgerlige partier imod, således at man nu forventer en endelig vedtagelse i slutningen af februar.

Ifølge lovforslaget skal indehavere af websites, der offentliggør den slags krænkende materiale, kunne idømmes op til to års fængsel og bøder op til 30.000 euros.

Kirken protesterer

Lovforslaget har fremkaldt skarpe kommentarer fra den katolske Kirke i Frankrig. Ærkebiskoppen af Paris kardinal André Vingt-Trois beskyldte således i en radioudsendelse umiddelbart efter debatten i parlamentet regeringen for at være ”besat” af abortspørgsmålet og tilføjede, at lovforslaget øjensynlig har til formål at gøre provokeret abort til det normale resultat af en graviditet.

Tilsvarende kritiserede formanden for den franske bispekonference, ærkebiskop Georges Pontier af Marseille, forslaget i et brev til François Hollande, hvor han protesterer mod, at debatten om dette alvorlige spørgsmål bliver ”låst fast i militante postitioner,” hvor man på forhånd har taget parti for provokeret abort. Pontier betegnede forslaget som et angreb på demokratiet. Fremfor alt, sagde han, rejser det tvivl om selve grundlaget for vore frihedsrettigheder, ikke mindst  ytringsfriheden.

Fra de borgerlige partier er der indløbet adskillige ændringsforslag , som kommer til afstemning ved de følgende to behandlinger af lovforslaget – og lige så mange kritiske debatindlæg i medierne, hvor det dominerende tema er forsvaret for ytringsfriheden. Frankrig har allerede en vis tradition for begrænsning af ytringsfriheden, når det drejer sig som abortdebatten. Det begyndte med den såkaldte Neiertz-lov i 1993, som forbyder at lægge hindringer i vejen for provokeret abort. Straframme: fængsel fra 2 mdr.-2 år, bøde fra 2-30.000 francs. I 2001 blev loven revideret, således at udøvelsen af ”moralsk eller psykologisk pres” for at forhindre en abort var nok til at komme i konflikt med loven, og i 2014 blev det tillige ulovligt at hindre nogen i at få adgang til information om abort. Det sidste skal forstås således, at man ikke må fjerne propagandamateriale for abort eller forhindre, at den bliver lagt frem. Det samme, skal det tilføjes, gælder naturligvis ikke, hvis det drejer sig om materiale, der advarer kvinder mod at få abort. Den form for information betragtes pr. definition som vildledende og kvindeundertrykkende.

Alt tyder som allerede antydet på, at lovforslaget vil blive endeligt vedtaget i februar 2017 – kort tid inden det franske præsidentvalg. Hermed sagt, at loven sandsynligvis kun får en kort levetid, såfremt en kandidat fra et af de borgerlige partier vinder valget.

Græsrodsbevægelsen CitizenGO (www.citizengo.org) samler i øjeblikket underskrifter mod det franske lovforslag. Du kan skrive under via dette link:

http://www.citizengo.org/en/lf/39377-freedom-speech-french-pro-life-websites-under-attack-we-must-all-respond

Til sidst blot dette om videoen: La Fondation Jérôme Lejeune har meddelt, at man vil indbringe sagen for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol.

future_mom_1_810_500_55_s_c1