USA: Senatskomité politianmelder Planned Parenthood for salg af fosterdele

defundplannedparenthood25Formanden for senatets juridiske komité, senator Chuck Grassley, meddelte den 13. december, at han har overdraget resultaterne af komiteens undersøgelser til FBI og justitsministeriet med en opfordring til at iværksætte en politimæssig efterforskning og eventuelt efterfølgende rejse sigtelse mod de ansvarlige. De involverede i den ulovlige handel med fosterdele er flere af Planned Parenthoods filialer, en række andre virksomheder samt selve Planned Parenthood of America (PPFA).

Det er den foreløbige kulmination på opgøret med Planned Parenthood, efter at en række optagelser med skjult kamera i 2015 afslørede, at PPFA’s øverste ledelse var vidende om og dybt involveret i ulovligt salg af fosterdele – en lovovertrædelse, som i USA kan give op til 10 års fængsel.

Af komiteens rapport fremgår det, at PPFA og organisationens kunder i biotek-branchen har gjort sig skyldige i en række lovovertrædelser – og endvidere, at de ansvarlige myndigheder i årtier har forsømt at håndhæve lovens bestemmelser om håndtering af fosterdele. Grassley bemærkede, at han ikke tog let på at foretage politianmeldelser, men at han – i betragtning af sagernes omfang og myndighedernes forsømmelser – frygtede, at de kriminelle aktiviteter ville fortsætte uhindret, såfremt der ikke blev grebet ind.

Grassley understregede endvidere, at selv om senatets undersøgelse var iværksat på foranledning af videooptagelserne, byggede rapportens konklusioner udelukkende på komiteens gennemgang af mere end 20.000 sider fra dokumenter rekvireret fra de involverede virksomheder.

Undervejs i undersøgelserne konstaterede man, at PPFA til at begynde med havde haft retningslinjer, der skulle sikre, at filialerne fulgte lovens bestemmelser. Men da ledelsen i 2011 blev klar over, at det langt fra var tilfældet, valgte man at droppe retningslinjerne i stedet for at rette op på situationen i de enkelte filialer. Dermed valgte PPFA’s ledelse ikke blot at lukke øjnene for, hvad der reelt foregik i organisationen, men gjorde det tilmed muligt for filialerne uanfægtet at fortsætte deres ulovlige praksis.

Endvidere fremgår det af filialernes regnskaber, at man for at dække over de ulovlige handler systematisk har bogført urimeligt høje beløb til eksempelvis transport, håndtering, præservering, opbevaring og kvalitetskontroller af ”materialet”. Pointen er her, at det aborterede barns mor fuldt lovligt kan donere barnets organer til medicinalindustrien, og at abortudbyderen i den forbindelse kan tage sig betalt for de ovennævnte ydelser – mens ingen af parterne har ret til at sælge fosterdele. Derfor disse forsøg på at camouflere indtægterne fra salget, som for et enkelt barns vedkommende kan løbe op i flere tusinde dollars.

PPFA’s advokater har foreløbig måttet vedgå, at filialerne har forsømt at følge de regnskabsmæssige procedurer, lovgivningen kræver på dette område. Såfremt Donald Trump efter sin tiltrædelse i januar beslutter at fratage PPFA deres offentlige bevillinger, vil det betyde en nedgang i organisationens indtægter på anslået 40 pct. – uanset udfaldet af de mulige retssager mod PPFA.