babysko-webHvad koster et par strikkede babysko? De kan koste 5.000 euro eller mere, i hvert fald hvis man befinder sig i Frankrig og forsøger at forære dem til en kvinde på vej op ad trappen til et af Planned Parenthoods rådgivningscentre.

Xavier Dor, en 85-årig pensioneret børnelæge og stifter af pro life-organisationen SOS tout-petits, er blevet idømt en bøde på 5.000 euro for at have forsøgt at forhindre en provokeret abort. Den slags provokationer har siden 1993 været forbudt i Frankrig efter vedtagelsen af den såkaldte Neiertz-lov.

Historien er kort fortalt denne: Den 25. juni 2012 besøgte Xavier Dor sammen med en ledsager rådgivningscenteret, hvor han fik lederen i tale og forklarede, hvorfor han er imod abort. Den næste dag vendte han alene tilbage, men blev afvist med den begrundelse, at man skulle i gang med et personalemøde. På vej ned ad trappen mødte han en kvinde på vej op og tilbød hende et par strikkede babysko, som hun tog imod, og frarådede hende samtidig at vælge abort. Kvinden fortalte personalet på rådgivningscenteret om episoden, og det førte snart efter til et sagsanlæg fra hende, Planned Parenthood og abortorganisationen CADAC.

I første omgang, den 16. september 2013, idømte retten ham en bøde på 10.000 euro, som imidlertid ved en appeldomstol i oktober i år blev nedsat til de allerede nævnte 5.000 euro. Planned Parenthoods advokat gjorde i retten gældende, at retten til abort, som han betegnede som et af menneskehedens store fremskridt, var opnået som et resultat af årelange kampe. Retten, sagde han, kan derfor ikke træffe en afgørelse, der tager hensyn til det synspunkt, at der skulle eksistere et hensyn over eller ved siden af loven. En anden af advokaterne påstod, at Xavier Dors henvendelse til kvinden udelukkende havde haft til hensigt at ”såre” og ”forvolde lidelse”.

Xavier Dor blev dømt for at have forsøgt at forhindre en abort, uanset at det under retshandlingen hverken lykkedes at få fastslået, om kvinden faktisk var gravid, eller om hun havde opsøgt rådgivningscenteret i den hensigt at få en abort.

Xavier Dor udtalte efter domsafsigelsen, at selv en enkelt euro er for meget at betale for retten til at beskytte uskyldigt liv, og at han i givet fald er villig til at føre sagen videre ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol.