Ifølge Financial Times har det kinesiske sundhedsministerium den 14. marts i år offentliggjort nye tal, der viser, at der siden 1971 er foretaget 336 mio. aborter i landet. Hertil kommer 196 mio. sterilisationer. For tiden foretages der lidt over 13 mio. aborter hvert år. Det svarer til 1.500 i timen.

Det er især pigerne, der fravælges ved abort. Det har ført til en skæv befolkningsudvikling, således at der i dag er 34 mio. flere mænd end kvinder i Kina. Skævheden viser sig også ved, at der – ligesom i Europa – bliver stadigt færre indbyggere i den erhvervsaktive alder i forhold til børn, unge og ældre. At arbejdsstyrken bliver mindre, betragtes af de fleste økonomer som en alvorlig trussel mod Kinas økonomi, som endnu i høj grad er baseret på billig lokal arbejdskraft.

De nye tal fortæller naturligvis ikke, hvor mange af de 336 mio. aborter, der er tvangsaborter. Den blinde kinesiske systemkritiker Chen Guangcheng, som i april 2012 slap ud af Kina og nu er bosat i USA, afslørede i 2005, at der alene i Shandong-provinsen blev foretaget 130.000 tvangsaborter årligt.

Kinas et-barns-politik er for nylig af det amerikanske kongresmedlem Chris Smith blevet betegnet som en grusom og inhuman politik – den værste krænkelse af menneskerettighederne i verden i dag. Det er, peger han endvidere på, en stærkt medvirkende årsag til, at kinesiske kvinder i dag har den højeste selvmordsrate i verden.