amnestylogoI et memorandum til Mexicos præsident Enrique Peῆa anbefaler Amnesty International landet at liberalisere adgangen til abort med den begrundelse, at mange af dets forbundsstater ”anerkender fostrets ret il liv fra undfangelsesøjeblikket” og dermed ”undergraver kvinders og pigers muligheder for at gøre brug af deres seksuelle og reproduktive rettigheder”.

Konkret anbefaler Amnesty, at man ”afkriminaliserer abort” for at sikre ”kvinders og pigers adgang til sikre aborter i tilfælde af voldtægt og incest samt i de tilfælde, hvor der er fare for kvindens eller pigens helbred.

Dokumentet blev offentliggjort i februar, efter at Amnestys generalsekretær, Salil Shetty, havde besøgt landet og haft møder med de mexicanske myndigheder og med præsidenten.

I 2013 reviderede 18 ud af 32 mexicanske delstater deres forfatninger for at sikre ufødte børns liv fra undfangelsen. Delstaterne har ret til at indføre særbestemmelser i deres forfatninger under forudsætning af, at de ikke strider imod Mexicos forfatning. Disse reformer blev efterfølgende godkendt af landets Højesteret.

Amnesty Internationals kursskifte i abortspørgsmålet har været kendt siden 2007, hvor en amerikansk journalist fik fat i et dokument beregnet for en inderkreds, hvor organisationens nye målsætning var beskrevet i detaljer. Blandt disse målsætninger var ”at lægge pres på regeringerne for at sikre kvinders ret til abort i tilfælde som de ovenfor nævnte samt at afkriminalisere abort under alle forhold. Dette kursskifte har siden fået mange kristne medlemmer af Amnesty til at forlade organisationen.