Den amerikanske TV-station CNN har offentliggjort en ny meningsmåling, der viser et klart flertal imod fri abort i den amerikanske befolkning.

Det første spørgsmål lød: ”Synes du, at abort skal være lovlig i alle tilfælde, kun lovlig i nogle tilfælde eller ulovlig i alle tilfælde?” Her svarede 62 pct., at abort skulle være ulovlig i alle tilfælde eller kun i nogle tilfælde, mens 35 pct. mente, at abort skulle være lovlig i alle tilfælde.

Herefter blev panelet spurgt, om de syntes, at abort skulle være lovlig i de fleste tilfælde eller kun i nogle få tilfælde. 15 pct. svarede, at abort skulle være ulovlig i alle tilfælde, 37 pct. i de fleste tilfælde, mens 35 pct. mente, at abort skulle være lovlig i alle tilfælde eller i de fleste tilfælde (9 pct.).

Endelig viste der sig et klart flertal for abort, når moderens liv eller helbred var i fare eller efter voldtægt og incest. Konklusion: Et klart flertal af amerikanerne går kun ind for abort, når disse sjældne omstændigheder foreligger, mens kun 35 pct. finder abort acceptabel i alle tilfælde.

RFM fik i henholdsvis 1993 og 2003 foretaget meningsmålinger, der viste et tilsvarende mønster. I 2003 var det således kun 23 pct., der fandt abort acceptabel af hensyn til familiens økonomi eller boligforhold, kun 16 pct. af hensyn til moderens uddannelse/karriere og kun 32 pct. af hensyn til et ustabilt eller brudt parforhold – kort sagt de mest udbredte begrundelser for at vælge abort.

Undersøgelsens resultater blev både i 1993 og 2003 med ganske få undtagelser fortiet af såvel skrevne som luftbårne medier. Det skal dog ikke hindre os i at fremture med en ny undersøgelse i 2013.

Du kan se hele undersøgelsen under “artikler” i topmenuen.