OneOfUsEU-kommissionen har nedlagt veto mod borgerinitiativet One of Us – den største underskriftindsamling i EU’s historie med omkring 2 millioner underskrivere, som opfordrede EU til at afstå fra at finansiere udviklings- eller forskningsprojekter, der indebærer destruktion af menneskefostre.  Det skete den 28. maj, på Barroso-kommissionens sidste arbejdsdag.

Det er Lissabon-traktaten, der med indførelsen af det såkaldte European Citizens’ Initiative (ECI) har gjort det muligt for almindelige EU-borgere at stille lovforslag herunder forslag om ændringer af gældende lovgivning – såfremt man er i stand til at indsamle mindst 1 million underskrifter. ECI er således et forsøg på at gøre EU mere demokratisk ved at give borgerne mulighed for direkte at påvirke den politiske proces i EU.

På denne baggrund var skuffelsen da også stor hos de pro life-grupper, der havde taget initiativ til underskriftindsamlingen. One of Us-komiteen kritiserede i skarpe vendinger Komissionens veto, som blev besluttet, uden at Parlamentet eller Ministerrådet havde haft lejlighed til at tage stilling til forslaget. Tænketanken European Dignity Watch betegnede på linje hermed Kommissionens enegang i dette spørgsmål som en farce og en hån mod demokratiet.

One of Us-komiteen vil forsøge at få beslutningen omstødt af EU-domstolen i Luxembourg, som i en sag om patentering af en metode til udvinding af stamceller den 18. oktober 2011 slog fast, at “en opfindelse ikke kan patenteres, når fremgangsmåden nødvendiggør en forudgående destruktion af menneskelige embryoner”. Domstolen begrundede sin afvisning af patentansøgningen med, at “sikringen af menneskets værdighed ville kunne påvirkes heraf”. Ligeledes sætter man sin lid til, at både Parlamentet, som efter EU-valget har fået en ny sammensætning, og Kommissionen, hvis nye medlemmer snart vil blive taget i ed, vil være åbne for at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse.