En klog beslutning

Lægeforeningens bestyrelse fik den 9. december voldgiftsrettens ord for, at den kan ekskludere læge Svend Lings, som i flere tilfælde har medvirket til selvmord i strid med Lægeforeningens etiske principper.Hermed har sagen været igennem alle retsinstanser – også i Højesteret, som den 23. september stadfæstede dommen på 60 dages betinget fængsel.

Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing havde denne kommentar: “Det er godt, at voldgiftsretten har sat et endeligt punktum i denne sag. Som læger er det vores job at give behandling, lindring og omsorg, ikke at medvirke til selvmord. Den adfærd, Svend Lings har udvist, er ikke forenelig med at være medlem af Lægeforeningen.”

Lægeetisk Nævn traf allerede i september 2018 enstemmig afgørelse i sagen, hvor det blev slået fast, at “Svend Lings gentagne og på grov vis klart har handlet imod de tidligere gældende etiske regler og de nuværende etiske priincipper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet til at handle efter – navnlig princip nummer 15, om at læger aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord 

I den forbindelse lagde nævnet vægt på, at Ling har udarbejdet og offentliggjort en vejledning i, hvordan man kan begå selvmord ved hjælp af receptpligtige  lægemidler.

Alt i alt er der tale om en klog beslutning, selv om man for tydeligheds skyld kunne have ønsket, at Højesteret havde fulgt anklageren Anne Risagers krav om 1 års ubetinget fængsel. Det hindrer dog ikke, at det der med dette forløb er skabt en præcedens, som det vil blive vanskeligt at ignorere i fremtidige sager af lignende art.