Menneskelivets ukrænkelighed får nu en nationaldag i USA

USA’s præsident har erklæret den 22. januar for ”Nationaldag for Menneskelivets ukrænkelighed”. Hermed markerer han endnu engang sin uforbeholdne støtte til Pro Life-bevægelsens kamp for de ufødte børns ret til livet. Det understreges yderligere af, at den 22. januar er den dag, hvor den amerikanske højesteret i 1973 afsagde dom i sagen Roe versus Wade og dermed banede vej for fri abort i USA.

Repræsentanter for Pro Life-bevægelsen har ved flere lejligheder rost Trump for at være den præsident i USA’s historie, der har gjort mest for respekten for livet. Eksempelvis har han udnævnt konservative dommere på alle niveauer, inklusive højesteret, der forholder sig kritisk til fri abort. Han har forhindret, at offentlige midler bliver brugt til at finansiere aborter og abortkampagner i andre lande, indstillet støtten til  FN’s befolkningsfond (UNFPA), som samarbejder med de kinesiske myndigheder om at implementere landets programmer for befolkningskontrol, der blandt andet omfatter tvangsaborter, underskrevet en lov, som tillader de enkelte stater at indstille støtten til abortudbydere og beskåret den offentlige støtte til landets største abortudbyder Planned Parenthood med foreløbig 60 mio. dollars om året.

I sin erklæring pegede Trump på det glædelige i, at antallet af aborter i USA er faldet fra 2007 med omkring en fjerdedel, således at man i dag har det laveste aborttal siden 1973. ”Men,” tilføjede han, ”der er endnu meget, der skal gøres, og som præsident vil jeg  fortsætte kampen for at beskytte de ufødtes liv.”

Hvad angår kampen mod abort på det globale plan, sagde han: ”Min regering er i færd med at opbygge en international koalition med det formål at gøre op med forestillingen om abort som en menneskeret. Foreløbig har 24 nationer, som udgør over en mia. mennesker, bakket op bag denne vigtige sag. Vi modsætter os ethvert projekt, som forsøger at hævde en global ret til offentligt finansierede aborter helt op til fødselen, og vi vil utrætteligt beskytte uskyldigt liv både her og i udlandet.”

Erklæringen slutter med en opfordring til amerikanerne om at blive ved med at hjælpe kvinder, der utilsigtet er blevet gravide, ved at støtte alternativer til abort såsom bortadoption og hjælp til barnepleje, således at ethvert barn kan få et kærligt hjem. ”Og endelig,” slutter han, ”beder jeg hver enkelt af jer om at lytte til den stilhed, som skyldes den generation, der gik tabt, og dernæst højlydt tale de abortramtes sag, hvad enten der er tale om kendte eller upåagtede tab.”