Hillary Clinton: Abort må have første prioritet i U-landsarbejdet

hillaryWomen Deliver-konferencen, som blev afviklet i København i dagene 16.-19. maj, drejede sig ifølge arrangørernes hjemmeside om pigers og kvinders helbred, rettigheder og trivsel. Læser man lidt længere ned i teksten, vil man se, at der især blev fokuseret på mødres ”seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder”.

Af hensyn til læsere, der ikke er fortrolige med den jargon, der normalt benyttes i FN-kredse og af den vestlige verdens regeringer, skal det oplyses, at ”seksuel og reproduktiv sundhed” er en betegnelse for prævention, sterilisation og abort. Det sidste synes man åbenbart lidt for tydeligt fortæller, hvad sagen drejer sig om.

Problemet for arrangørerne er imidlertid, at der ikke findes nogen internationalt anerkendt ret til prævention og abort, uanset at FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og hans hærskare af embedsmænd har arbejdet hårdt og målrettet for det i årevis. Alle forsøg i så henseende er indtil dato blev skudt ned i FN’s generalforsamling, hvad der imidlertid ikke har hindret regeringerne i denne del af verden og de relevante FN-organisationer i at lade som om, at abort er en menneskeret, der bør forsvares med alle midler.

Således også Hillary Clinton, som i sin valgkampagne har erklæret sin uforbeholdne støtte til fri abort helt frem til fødselstidspunktet. Hun sendte en video-pep talk til konferencens omkring 5.000 deltagere, hvor hun erklærede, at ”ligestilling, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bør komme i første række” i forbindelse med implementeringen af FN’s nye udviklingsmål. Dette helt i tråd med en tale, hun holdt i FN i anledning af Kvindernes Dag 2014, hvor hun betegnede det som en grundlæggende erkendelse, at ethvert forsøg på at bedre kvinders rettigheder nødvendigvis må begynde med at give dem adgang til prævention og abort.

Listen over de indbudte talere på kongressen talte i øvrigt sit tydelige sprog. Her var den internationale abortlobby rigeligt repræsenteret med talere fra eksempelvis International Planned Parenthood Federation, UNFPA (FN’s Befolkningsfond), Marie Stopes International, Population Services International, Center for Reproductive Rights og Bill og Melinda Gates Foundation.