Hollandske eutanasi-eksperter anbefaler aktiv dødshjælp til børn – med eller uden samtykke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en artikel i de hollandske børnelægers fagtidsskrift har tre hollandske forskere for nylig opfordret landets sundhedsminister til at fjerne alle bestemmelser, der begrænser adgangen til aktiv dødshjælp.

I Holland er det lovligt at udføre aktiv dødshjælp på børn og unge i alderen 12-18 år og på nyfødte under et år, såfremt forældrene giver deres samtykke til det.

De tre forskere begrunder anbefalingen med, at man på denne måde vil kunne give børn i alle aldre, som lider under uudholdelige smerter, der ikke kan lindres på andre måder, adgang til aktiv dødshjælp. ”Det vil være et vidnesbyrd om, at man har tillid til modne mindreåriges, forældres og lægers evne til at træffe de rigtige beslutninger.”

”Vores anbefaling af at fjerne aldersrestriktionerne er i overensstemmelse med centrale hollandske værdier. Vi tror på selvbestemmelse, som den kommer til udtryk i den frivillige anmodning, som indleder proceduren, og i lægernes ønske om at hjælpe patienten.”

De mener også, at aktiv dødshjælp bør kunne tages i brug over for personer, som ikke selv er i stand til at bede om det, og at man i så tilfælde bør overlade beslutningen herom til lægerne.

Aktiv dødshjælp til mindreårige er ikke noget nyt hverken i Holland eller Belgien. En nylig undersøgelse offentliggjort i New England Journal of Medicine viser, at der i 2015 blev foretaget 431 eutanasidrab i Holland uden de pågældendes samtykke. Lignende undersøgelser har dokumenteret, at aktiv dødshjælp uden samtykke er et endnu mere almindeligt fænomen i Belgien.

Læs også vores gennemgang af argumenter for og imod i RFMnyt nr. 3, 2017