Norge: Fyret katolsk læge fik medhold i retten

Et retsligt opgør om retten til at følge sin samvittighed er foreløbig endt med en sejr til den polskfødte læge Katarzyna Jachimovicz, som i 2010 flyttede til den norske kommune Sauherad i Telemarken med sin familie for at arbejde på det stedlige hospital.

I forbindelse med sin ansættelse gjorde hun opmærksom på, at hun som katolik ikke så sig i stand til at ordinere spiraler som prævention, fordi de i mange tilfælde forårsager en provokeret abort. Dette forbehold gav ingen problemer i de første 4 år af hendes ansættelse, men i 2015 vedtog Stortinget en ændring af loven, således at sundhedspersonalet ikke længere kan nægte at ordinere nogen form for prævention. Heller ikke spiraler, som myndighederne påstod ikke skulle være abortfremkaldende.

Katarzyna Jachimovicz blev kort efter stillet over for valget mellem at rette ind eller sige sin stilling op. Begge dele nægtede hun at gøre og blev herefter afskediget.

Efterfølgende anlagde hun sag mod kommunen for uberettiget afskedigelse. Den tabte hun i første omgang ved den lokale domstol i Sauherad, hvorefter hun appellerede dommen til en højere retsinstans i Skien.

Her har hun nu fået medhold i, at hendes rettigheder i henhold til Den Europæiske menneskerettighedskonvention er blevet krænket. Dommeren lagde endvidere vægt på, at begrundelsen for at afskedige hende ikke var tilstrækkelig, eftersom det i dagens Norge ikke er forbundet med vanskeligheder at få sat en spiral op hos en anden læge. Katarzyna Jachimovicz fik af retten tilkendt en erstatning på 600.000 norske kroner.

Sagen har vakt international opmærksomhed, hvilket bl.a. resulterede i en underskriftindsamling til fordel for Katarzyna Jachimovicz, som 65.000 skrev under på.

Direktøren for menneskerettighedsorganisationen ADF International, Robert Clarke, havde denne kommentar: “Denne afgørelse sender et klart budskab til de norske myndigheder om, at samvittighedsfriheden er en grundlæggende rettighed under Den europæiske Menneskerettighedskonvention, som bør respekteres.”

Det forlyder, at Sauherad kommune vil appellere afgørelsen, som i sidste instans kan blive afgjort af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.