Planned Parenthood afsløret i ulovligheder med skjult kamera


Organisationens øverste lægelige chef fortæller detaljeret om, hvordan man har gjort kropsdele fra aborterede fostre til en handelsvare

Den amerikanske Pro Life-organisation Center for Medical Progress (CMP) lagde den 14. juli en video ud på internettet – https://www.youtube.com/watch?v=jjxwVuozMnU. Den viser en samtale mellem Deborah Nucatola, leder af den afdeling, der har opsyn med den lægelige service i Planned Parenthoods afdelinger over hele USA, og to personer, som giver sig ud for at være repræsentanter for et medicinalfirma. De to ”repræsentanter” vil gerne høre om mulighederne for at erhverve fosterdele til forskning – og de bliver ikke skuffede.

Efterfølgende har det vrimlet på internettet med forsikringer fra aborttilhængere om, at CMP’s video er den rene manipulation. Der er udelukkende tale om, hedder det, at man – inden for lovens rammer – kan erhverve fostervæv doneret af forældrene. Men det stemmer dårligt overens med dr. Nucatolas redegørelse for, hvordan det er muligt at bestille organer som hjerte, lunger og lever – lever er især efterspurgt for tiden, oplyser hun – til en stykpris på mellem 30 og 100 dollars. I den forbindelse beskriver hun, hvordan man i de enkelte filialer bruger ultralydscanning under indgrebet, så man kan undgå at beskadige de organer, kunderne har bestilt. Mest koster det at erhverve et intakt hoved.

Straffen for at sælge eller købe organer fra ufødte børn er i USA op til 10 års fængsel eller en bøde på op til 500.000 dollars. Men, som Deborah Nucatola bemærker, ”love kan fortolkes”.

I endnu en videooptagelse taler de to ”repræsentanter” med Planned Parenthoods administrerende direktør Cecile Richards og fortæller hende, at Nucatola har været utroligt hjælpsom med at skaffe fosterdele til deres firma. ”Glimrende,” svarer Richards, ”hun er alle tiders.”

Planned Parenthood er tidligere i en lignende aktion blevet grebet i ulovligheder, men klarede frisag ved at hævde, at der var tale om “fejl” begået af lokale medarbejdere, som siden blev afskediget. Denne gang bliver det anderledes, eftersom det med al ønskelig tydelighed fremgår, at lovovertrædelserne er begået med den øverste ledelse vidende og accept.

Reaktioner

Formanden for Repræsentanternes Hus, John Boehner, meddelte den følgende dag, at han som et første skridt har bedt de relevante komiteer i Kongressen undersøge sagen. I en kommentar sagde han: ”Intet er mere dyrebart end livet, især et ufødt barns liv. I det omfang nogen nedvurderer et ufødt barns liv, falder det uundgåeligt tilbage på os alle. Når en organisation tjener penge på et ufødt barn – tilmed med en så nonchalant mine, som vi ser det i denne forfærdende video – må vi alle reagere… Jeg vil også opfordre præsident Obama og sundhedsminister Sylvia Burwell til at fordømme denne uhyggelige praksis og sætte en stopper for den.”

To guvernører fra hhv. Texas og Louisiana har allerede meddelt, at de vil indlede undersøgelser af Planned Parenthood i deres stater. Man skal imidlertid næppe forvente indgreb fra præsident Obamas side, som i alle storme har stået last og brast med abortindustrien.

I skatteåret 2013-14 modtog Planned Parenthood  over 528 mio. dollars i offentlige tilskud bl.a. via Obamas sygesikringsordning. Organisationens egne indtægter stammer næsten udelukkende fra abortindgreb – på årsbasis omkring 327.000.